Tưới nhỏ giọt là gì? Vì sao nên dùng hệ thống tưới nhỏ giọt?

Thvm - Tưới nhỏ giọt ra đời khá muộn so với phương pháp tưới phun mưa và phun sương nên rất ít người nông dân hiểu rõ ràng và áp dụng hệ thống...

Theo dõi Cổng thông tin THVM

Đăng ký nhận bản tin

Đối Tác Liên Kết