Nhớ Bánh Cuốn Hà Nội Không Nhân

Không nhân, nghĩa là chỉ thấy chút hành và loáng thoáng vài chấm mộc nhĩ chưng mỡ hiện lên mờ mờ dưới làn bánh trắng mỏng, thanh tịnh không có mảy may chút thịt...

Theo dõi Cổng thông tin THVM

Đăng ký nhận bản tin

Đối Tác Liên Kết